Avstängning Värme- och Varmvatten 21/2

Avisering angående planerad

Avstängning i fjärrvärmecentral

På uppdrag av Brf Ribban kommer arbeten utföras i värmecentralen då avstängning av fjärrvärmen är nödvändig. Avstängning sker enligt nedan:

Värme- och Varmvatten-avstängning:

Torsdagen 21:a Februari, kl. 08:30 – 15:00

Det är endast värme och varmvatten som stängs av, kallvatten kommer finnas hela dagen. Om arbetet går bra startas systemen tidigare än utsatt tid, därför skall Ni betrakta ledningarna som trycksatta. Tänk på att hålla fönster och dörrar stängda för att behålla värmen så gott det går.

Frågor angående detta kan ställas till:

Driftec AB
Anders Svanäng
070-589 44 20

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR