Bergvärme! Satsning inför framtiden.

Som styrelsen för Brf Ribban tidigare informerat om på föreningsstämman kommer vi under hösten att utföra ett omfattande arbete med installation av bergvärme.

Arbetet kommer innebära följande delmoment:

  • Borrning av 18 hål till ca 210m
  • Omfattande schaktarbeten för nedläggning av rör
  • Tillbyggnad av undercentralen (baksidan på föreningslokalen)
  • Spräckning av berg och ombyggnad av terrass/altan på baksidan av föreningslokalen

Det kommer tyvärr medföra en del störande moment främst i form av höga ljud (framförallt i samband med borrningarna), en hel del trafik med tunga maskiner, avspärrningar av innergården i perioder (framförallt vid borrningar och schaktarbeten).

Entreprenadtiden kommer att vara från uppskattningsvis slutet på augusti/början på september fram till slutet på december. Planen är att arbetet i sin helhet skall vara färdigt innan årsskiftet.

En installation av bergvärme kommer ge Brf Ribban långsiktiga ekonomiska vinster då vi blir avsevärt mindre beroende av den väldigt dyra fjärrvärmen. Detta ger föreningen möjlighet att satsa mer pengar på underhåll och utveckling av Brf Ribbans fastigheter och fortsätta hålla avgifterna på en låg nivå.

Anslag kommer att sättas upp på informationstavlorna i portalerna. Särskilt berörda kommer att få särskild information.

Mvh Styrelsen Brf Ribban

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR