Bergvärme. Uppdatering runt byggstart.

Vi har fått frågor runt om inte bergvärmeinstallationen skall bli av.
Svaret är så klart JA!

Men det har blivit vissa förseningar på grund av orsaker utanför vår kontroll. Det är ett ganska omfattande arbete och flera delar måste samverka med varandra.

Vi återkommer löpande här på webben.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR