Bergvärmeinstallation

Efter stora förseningar är nu installationen på gång på riktigt. Vi har haft byggmöte med borrarna och de kommer börja arbeta i området från och med 18 april med slutdatum planerat till 30 maj. Det tog dock lite längre tid än vad någon hoppats på att komma så här långt i arbetet då det behövs omfattande mätningar rörande befintliga ledningar som inte ligger där gamla konstruktionsritningar uppger.

När borrningarna drar igång så rullar man in relativt stora maskiner i området. Det innebär att under perioder kommer vissa infarter i området vara mer eller mindre blockerade. Dock har vi kommit överens om att endast en in/utfart åt gången kommer vara blockerad. Nedan kan ni se ritningar för arbetsområdena samt datum för när respektive sida av gården blir avstängd för infart vid portalerna.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR