Blockerade gångar i förråden

Vid en besiktning av förråden och dess utrymme så visade det sig att det finns däck, barnvagnar mm. i gångarna, som absolut inte får förvaras där. Gångarna ska vara tomma pga. brandsäkerheten.

Styrelsen ber er därför att ta bort dessa saker innan den 30 september 2019.

Alla saker som inte är borttagna tills dess kommer styrelsen att märka och förvara i ett annat utrymme för att sedan tas bort efter 3 månader.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR