Reparation av gårdsbelysning 19/8

Måndag 19/8 kommer reparation av gårdsbelysningen mellan Backlurav.139 och källartrappen att påbörjas.
Det beräknas att ta ca 7 arbetsdagar. Framkomligheten kan komma att påverkas pga eventuell uppgrävning av vägbanan.
In och utfart får under den tiden ske via portalerna.
//Styrelsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR