Höjning årsavgifter och hyror

Styrelsen i Brf Ribban har vid styrelsemöte 2017-11-30 beslutat med att försiktigt höja årsavgifter för bostadsrätter, hyror för hyreslägenheter samt hyror för carport och garage. Brf Ribban har sedan i november 2014 inte höjt avgifterna för bostadsrätter vid något tillfälle, hyror för kvarvarande hyresrätter har höjts vid ett tillfälle. Brf Ribbans styrelse ser att det finns framtida underhållsarbeten som är kostsamma och för att inte behöva chockhöja avgifterna/hyror längre fram finner vi det lämpligt att successivt ta höjd för dessa kostnader. Rörande hyror för garage/carport har föreningen nyligen genomfört omfattande renoveringsarbeten och inga höjningar har skett sedan november 2014.

De nya avgifterna för bostadsrätter kommer att gälla från och med 1 januari.
De nya hyrorna för kvarvarande hyresrätter kommer gälla från och med 1 april.
I övrigt se nedan.

Höjningar i %:

Bostadsrättsavgifter 2 % från och med 1 januari
Hyresrätter: 0,75% ”Motsvarar allmännyttans höjning och förhandlat med Hyresgästföreningen” från och med 1 april
Garage/Carport ”Interna – Boende i området”: 2,5% (Aviseras när förhandling för externa kunder är klar, retroaktivt 1 januari 2018)
Garage/Carport ”Externa – Ej boende i området”: Under förhandling, begärt 2,5%. (Aviseras när förhandling är klar, retroaktivt 1 januari 2018)

//Styrelsen Brf Ribban

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR