Inga bilbatterier i grovsoprummet

Vi vill informera om att det är förbjudet att ställa bilbatterier i grovsoprummet. Anledningen till detta är att bilbatterier inte anses vara grovsopor utan är miljöfarligt avfall och skall alltid lämnas direkt till SRV´s återvinningscentral.

Brf Ribban måste beställa särskild hämtning av bilbatterier och varje bilbatteri kostar ca 1340kr.

Mvh Styrelsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR