Lokalansvar ändrat tillfälligt

Lokalansvar tillfälligt överflyttat till föreningens ordförande.

All bokning skall ske på föreningens webbsida ”Boka Lokal”! In och utlämning av nycklar samt betalningar sker under tiden hos Tony Björklund, Backluravägen 89.

Vi återkommer när ordinarie lokalansvarig är tillbaka.

Mvh Styrelsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR