Problem med gårdsbelysning

Som flera i området märkt så har det varit problem med vår gårdsbelysning. Nu har elektriker gått igenom områdets belysningsstolpar och lyckats fixa till de flesta problem som hittades. Tyvärr har vi fått lov att konstatera att två stolpar samt källarnedgångens belysning fortsatt är ur funktion. detta beror på en kortslutning i slingan och behöver åtgärdas med kabelbyte vilket är ett större arbete som behöver planeras. Detta planerar vi ordna under våren/sommaren.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR