Renovering av avloppen i tvättstuga, bastu och föreningslokal

Den vänstra tvättstugan, bastun och föreningslokalen kommer att vara avstängd 12/8-16/9. Den högra tvättstugan kommer att vara avstängd 23/8-16/9. Det betyder att de inte går att boka under renoveringstiden. Avloppen är i så dåligt skick att de måste bytas ut. Arbetet ska vara färdigt den 16/9.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR