Andrahandsuthyrning

All uthyrning i andra hand för självständigt nyttjande skall alltid godkännas av föreningen styrelse. Detta görs på särskild blankett i god tid innan tilltänkt uthyrning för att styrelsen skall hinna pröva ansökan före uthyrningsperioden tar sin början. Bostadsrättslagen och Hyreslagen skiljer på uthyrning i andra hand för bostadsrätter och hyresrätter. För mer info/regler och nedladning av ansökningsblanketter sen nedan.

Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand för självständigt nyttjande under kortare eller längre tid får enligt Bostadsrättslagen 7 Kap 10 § endast ske med samtycke från styrelsen i föreningen. Sådant samtycke inhämtas genom att ansökan på särskild blankett som du finner till höger.

Blanketten skall fyllas i sin helhet, var noga med att ange för vilken tid uthyrningen avser.

OBS: Styrelsen kommer endast att godkänna uthyrning i andra hand max 1 år i taget, innan vart sådant år når sitt slut skall ny ansökan inkomma och prövas av styrelsen. Föreningen kan neka uthyrning till sk. Juridisk person (företag eller kommun/myndighet) då det kan vara till olägenhet för föreningens och dess medlemar. Den som hyr ut sin bostadsrätt är ansvarig för att den som bor i lägenheten följer föreningens stadgar/regler och att avgifter kommer in i tid. Det är mycket viktigt att du som tänker hyra ut nogsamt följer dessa regler då ett så kallat otillåtet uthyrande av bostadsrättslägenhet i andra hand enligt Bostadsrättslagen kan komma att förverkas.

Undantag: Vid uthyrning till barn eller närstående krävs inte sådant samtycket som anges ovan.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR