Grillning

Grillning är ofta förekommande i inom föreningens område något som anses som en självklarhet av de flesta. Trots det behöver vi påminna om riskerna med grillning, speciellt när det sker på balkonger och då specifikt med kolgrill.

Av den anledningen sätter vi nu upp några ordningsregler av brandsäkerhetsskäl samt trivsel i området.

Lägenheter i markplan med uteplats

 • Får använda kolgrill (inte under ovanliggande balkong), gasol- eller elgrill. Kolgrill bör tändas med eltändare alternativt tändkuber. Tändvätska bör inte användas.

Lägenheter med balkong

 • Får använda gasol- eller elgrill. Inte kolgrill. Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.

Engångsgrillar inte lämpliga

 • Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända eventuellt underlaget.

Checklista vid grillning – allmänt

 • Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.
 • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.
 • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.
 • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.
 • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.
 • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.

Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)

 • Tänd kolgrillen med eltändare eller tändkuber (tändvätska och/eller T-sprit bör inte användas).
 • Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.
 • Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR