Nyheter

Reparation av gårdsbelysning 19/8

2019-08-16

Måndag 19/8 kommer reparation av gårdsbelysningen mellan Backlurav.139 och källartrappen att påbörjas. Det beräknas att ta ca 7 arbetsdagar. Framkomligheten kan komma att påverkas pga

Läs mer

Ordinarie Föreningsstämma 2019

2019-05-08

Kallelse till Föreningsstämma 2019 Första kallelsen Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ribban kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 4 juni kl. 18.00 på Nynäsgården Hotell & Konferens

Läs mer

Extra föreningsstämma

2019-04-30

KALLELSE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA BRF RIBBAN Här med kallas till extra föreningsstämma med nedanstående ärende (Se punkt 8). Datum: 2019-05-29 Tid: 17.00 Plats: Nynäsgårdens hotell &

Läs mer