Bra att veta

Här hittar du som boende i BRF Ribban allt som du kan behöva veta för att din boendesituation i området skall bli så trivsam som möjligt. Ta dig tid att läsa igenom informationen som finns här och återkom gärna hit om det är något du undrar.

Generell boendeinformation

Styrelsen satte samman ett kompendium före jul 2014 som delades ut till samtliga. Då detta är ett levande dokument kommer det här på hemsidan alltid finns den mest aktuella versionen.

Läs mer här>>>

Ekonomisk förvaltning

Ärenden som gäller den ekonomiska förvaltningen av föreningen (ex. Avgifter för bostad & garage/parkering, Avier, Uttag ur inre fond…) kontakta alltid HSB Södertörn:

08-608 68 00 (mån-fre 09:00-12:00, tors även 16:00-18:00) eller info.sodertorn@hsb.se

Läs mer här

Fastighetsförvaltning

Driftia Förvaltning AB sköter den löpande fastighestservicen på området.

Läs mer här>>>

Skadedjursavtal (Anticimex)

Har du problem med eller misstänker att du drabbats av skadedjur i din bostad.

Då kontaktar du din styrelse via mejl, som i sin tur kontaktar Anticimex.

Föreningens avtal täcker: ”Pälsänger, fläskänger, mjölbagge, plattbagge, kackerlacka, vägglus, mässingsbagge, vanlig tjuvbagge, australisk tjuvbagge, silverfisk, mjölor, husor, fruktmott, kakaomott, dammlus, mal, myra, fågelkvalster, loppa, lus, tusenfoting, mögelbagge, fuktbagge, gråsugga, soldyrkare, hussyrsa, tvestjärt, geting samt råttor och möss.”

Trygghet och störning

Även i en bostadsrättsförening kan man känna sig störd eller hotad av människor i omgivningen. Därför har vi tecknat avtal med Securitas Trygghetsjour som kan kontaktas , mer info om du följer länken ”Läs mer här>>>” nedan:

Vid direkt hot om kroppsskada eller annat allvarligt hot skall du i första hand ringa 112 och begära polis.

Läs mer här>>>

Låssystem gemensamma utrymmen samt tvättstugebokning.

Under Juni 2015 har föreningen installerat Aptus låssystem till de gemensamma utrymmena i föreningen (Soprum, Grovsoprum, Tvättstuga, Föreningslokal, Bastu). Här nedan kommer kort förklaring för hur dessa lås fungerar samt hur man bokar samt låser upp tvättstugan vid användning.

Läs mer här>>>

Uthyrning av lägenhet i andra hand

All uthyrning i andra hand för självständigt nyttjande skall alltid godkännas av föreningen styrelse. Detta görs på särskild blankett i god tid innan tilltänkt uthyrning för att styrelsen skall hinna pröva ansökan före uthyrningsperioden tar sin början…

Läs mer här>>>

Flaggning

Vill ni ha flaggat…

Läs mer här>>>

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR