Extra föreningsstämma 2019

Här hittar du protokollet från extrastämman.

PROTOKOLL FRÅN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 20190529
(Röstlängd publiceras inte då det innehåller integritetskänslig information om enskilda medlemmar)

Powerpointpresentation som föredrogs på sammanträdet

Här finner du handlingarna till extrastämman 29 maj

Kallelse extra föreningsstämma 20190529 Brf Ribban

Begäran om extrastämma

Utredning och Beredning av ärende runt byggnation Backluravägen 141

Bygglov

Ritningar

Kostnadskalkyl
(detta står alltså bostadsrättsinnehavaren för, inga kostnader påfaller föreningen dessutom sparar föreningen in underhållskostnader motsvarande 47000kr)

Brf Ribban Stadgar

I sammanställning utredning/beredning finns ett antal kompletterande dokument som av oklara orsaker inte blir läsbara i bildformat på webbsidan.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR