Trygghet och Störning

I ett flerfamiljshus får vi räkna med att grannen ibland har fest eller att lekande barn är högljudda. Men någon gång händer det att hög musik eller bråk i lägenhet och området når ljudnivåer utöver det normala. Då kan du vända dig till Trygghetsjouren.

Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar. Om du kontaktar Trygghetsjouren tar personalen på Securitas personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att det har kommit in klagomål. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis. Störningsanmälningar meddelas till styrelsen som följer upp med ett skriftligt påpekande till berörd part.

Anmälan till Trygghetsjouren kan endast göras för störningar som händer mellan 22.00 – 07.00.
Så här gör du vid akut eller allvarlig störning:

Ring Trygghetsjouren på telefon
010 – 470 55 10

Tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med
sekretess. Berätta vad som är störande och om möjligt vem som stör.

Securitas personal tar kontakt med den som stör. Om du inte kan ange vem det är, försöker Securitas själv reda på det vid sitt besök.

Varje utryckning kostar idag 2.686 kronor. Föreningen kan komma att debitera den som missbrukar tjänsten.

Vid mindre störningar ex Högljuda grannar:

Om du upplever att du blir störd kontaktar du i första hand den granne som stör dig och ber honom eller henne att dämpa ljudnivån. Ibland kan det vara svårt att själv ringa på, eller att veta vem det är som stör. Då kan du följa instruktionen nedan.

* För dagbok och gör anteckningar över störningar. Notera för varje störningstillfälle

  • Typ av störning 
  • Dag/tid 
  • Störningens art

Använd det bifogade formuläret som finns här till höger. Detta formulär kan laddas ned.

Kontakta även grannar intill lägenheten som stör och uppmana dem att fylla i formulär över störningar om även de blir störda. Om det rör sig om återkommande störningar överlämnar du ditt formulär till styrelsen, genom att överlämna till styrelsemedlem. Därefter skriver vi ett brev till den som stör och markerar att detta måste upphöra. Om det trots våra brev inte sker en varaktig förbättring kan styrelsen driva detta vidare till hyresnämnden för deras agerande. I detta sammanhang är det viktigt att vi kan påvisa dokumentation på störning samt även kopior på styrelsens brev.

Du kan också informera styrelsen via mail: info@brfribban.se

Om ärendet är riktigt akut kan du kontakta Securitas Trygghetsjour på telefonnummer 010-4705510,  Securitas gör då en utryckning och är då beroende av att få vetskap om var störningen äger rum.

Mellan kl. 22:00 och 07:00 gäller största möjliga hänsyn till grannar.
Borrning och annan störande bygg och hantverksaktivitet ska begränsas till:
Måndag – fredag 08.00 – 19.00
Lördag, söndag 09.00 – 17.00

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR