Fastighetsförvaltning

Driftia Förvaltning AB sköter den löpande fastighetsservicen på området. En gång i veckan ronderar fastighetsskötaren området samt kontrollerar driftundercentral och dess funktioner. Fastighetsskötaren byter även påsar på områdets papperskorgar och byter glödlampor i de belysningar som inte tillhör enskilda lägenheter. Fastighetsskötaren kontrollerar och avhjälper fel i garage/carport.

Som bostadsrättsinnehavare sköter man om sitt inre underhåll på egen hand, detta innebär att man själv är ansvarig för att exempelvis läckande kranar åtgärdas. Detta kan man som bostadsrättsinnehavare avropa hos Driftia för en kostnad som debiteras den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Som hyresgäst i området ansvarar bostadsrättsföreningen för det inre underhållet dock har hyresgästen skyldighet att anmälan fel och brister till Driftia som sedan åtgärdar mindre fel direkt utan kontakt med bostadsrättsföreningen och vid större fel efter överenskommelse med föreningen.

Felanmälan ej akut sker i första hand på: http://www.driftia.se/felanmalan

Alternativt på telefonnumer: 08-744 44 33

Alternativt på mail: info@driftia.se

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR