Bostadsrättstillägg borttaget.

Info fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring

Styrelsen har bytt försäkringsbolag från Trygg-Hansa till Bostadsrätternas egen försäkring via Söderberg & Partners som har en specialanpassad försäkring för fastigheter i bostadsrättsform. Bytet av försäkringsbolag gjordes för att få ner kostnaderna då Trygg-Hansa höjde vår försäkring med 70 % för 2022 med motiveringen att föreningen haft många försäkringsskador, dels vattenskador men även då garagebrand.

I samband med bytet av försäkringsbolag tar vi bort bostadstillägget som föreningen har betalat för medlemmarna. Vi har vid förfrågan fått informationen att många medlemmar redan idag betalar bostadstillägget på sin egen hemförsäkring. Kostnaden för enskild medlem är väsentligt mindre än vad föreningen betalar för varje bostadsrätt. Styrelsen tar bort bostadstillägget i föreningens fastighetsförsäkring fr.o.m 2022-05-01 så ni medlemmar har tid att teckna tillägget själva på er hemförsäkring.

Med detta meddelande vill vi i styrelsen uppmana samtliga bostadsrätts-innehavare att säkerställa att den fasta egendomen i lägenheten är försäkrad. Utöver att teckna hemförsäkring behöver samtliga medlemmar teckna ett brf-tillägg för fast egendom i lägenheten. Försäkringen omfattar fast egendom i bostaden som medlemmen ansvarar för enligt Bostadsrättslagen kap 6 § 12. Egendomen kommer inte att omfattas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Vi i styrelsen vill nu uppmana samtliga medlemmar att säkerställa med sitt försäkringsbolag att brf-tillägg ingår i den egna hemförsäkringen.

Se nedan för kontaktuppgifter till vanliga svenska försäkringsbolag, finner du inte telefonnumret nedan står det på ditt eget försäkringsbevis.

Folksam                                       0771-950 950

If Skadeförsäkring                        0771-655 655

Länsförsäkringar Stockholm         08-562 830 00

Trygg-Hansa                                0771-11 11 10

 

Med vänlig hälsning

Brf Ribban, Styrelsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR