Info om extra och ordinarie föreningsstämma 2019

Information rörande extrastämma och ordinarie Föreningsstämma 2019

På grund av de omfattande mängderna papper som det innebär att skriva ut och dela ut i pappersformat finns nu handlingar till Extrastämman 2019 på föreningens hemsida.

Detsamma gäller handlingarna till Föreningsstämma 2019.

Ni kan gå in på www.brfribban.se och behöver inte logga in utan väljer i menyn vilken stämma ni vill se handlingar från så kommer ni åt dom.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vi vill gärna slå ett slag för den nya funktionen på hemsidan där ni kan anmäla er till vår nyhetsfunktion så får ni per automatik nyheter som läggs upp på hemsidan i er mail.

 

Mvh Styrelsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR