Brf Ribbans årsstämma skjuts upp

Med anledning av Corona pandemin har styrelsen beslutat att senarelägga Brf Ribbans årsstämma i år. Den kommer att hållas i slutet av juni.
Kallelsen kommer att gå ut till alla medlemmar enligt stadgarna.

Var rädd om er i dessa tider.

Med vänliga hälsningar
Brf Ribbans Styrelse

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR