Angående händelsen natten mellan 8-9/11

Styrelsen har med hänseende av ovanstående händelse haft kontakt med både Securitas och polisen. Polisen kommer att öka sin närvaro för att öka upp tryggheten i området. Vidare meddelar polisen även att det inte finns någon uttalad hotbild mot området som sådant.

Med vänlig hälsning styrelsen i brf Ribban

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR