Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma 2019

Första kallelsen

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ribban kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 4 juni kl. 18.00 på Nynäsgården Hotell & Konferens (Telegrafgatan 41, 149 41 Nynäshamn).

Anmälan

Då föreningen kommer att bjuda på mat efter föreningsstämman behöver vi på förhand veta hur många som önskar delta i föreningsstämman (Max 2 personer per medlemshushåll). Anmäla om deltagande önskas till styrelsen via mail info@brfribban.se alt via bifogad anmälningsblankett senast den 21 maj. Glöm ej att ange eventuella allergier. Medlemmar som anmäler sig efter 21 maj eller inte anmäler sig alls kan inte garanteras deltagande vid efterföljande förtäring.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR