Medlemsmöte Samfällighet S:1

Fastighetsägarna i Samfälligheten S:1 där Brf Ribban är delägare har uttryckt en önskan om att upplösa samfälligheten och reglera in respektive ägares del i de egna fastigheterna. I vårt fall rör det sig om den del av parkeringsområdet som angränsar till Brf Ribban där vi har garage och carport. Då detta är ett komplicerat förfarande har vi anlitat en fastighetsjurist som kommer att informera medlemmarna om vad detta innebär. Om Brf Ribban beslutar sig om att godkänna upplösandet av samfälligheten måste det ske genom en extra föreningsstämma.

PLATS: Föreningslokalen Brf Ribban

Datum och tid för infomötet:

Datum: 7 september
Tid: 18:45-20:00

Mvh Styrelsen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR